Suszenie, kruszenie, przesiewanie surowców

Posiadamy urządzenia do suszenia, kruszenia i przesiewania surowców takich jak:

-koks

-antracyt

-węgiel

-grafit

-antracyt kalcynowany

-kalcynowany lub grafityzowany koks naftowy

 

Przerób innych materiałów do ustalenia.

 

Maksymalna wielkość ziarna: 50 mm

 

Oferowane usługi realizowane są na instalacji powstałej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Nazwa priorytetu: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.

Handlowiec:
Ryszard Kałucki

kalucki@elbar.katowice.pl
+48 32 78 69 211