Skup łomu grafitowego

Skupujemy grafit odpadowy pochodzący z połamanych elektrod grafitowych oraz złącz. Posiadamy zezwolenie na zbieranie i odzysk odpadów z hutnictwa żelaza i stali o kodzie 10 02 99 – odpadowe elektrody grafitowe.

 

Wymagania techniczne dotyczące skupowanego grafitu:
-Gęstość pozorna – min. 1,6 g/cm³
-Zawartość wilgoci – max. 1,0%
-Zawartość popiołu – max. 1,0%
-Oporność elektryczna właściwa – max. 10,0 µΩm

 

Grafit musi być jednorodny, czysty, wolny od wtrąceń obcych oraz narostów.

 

Wymiary łomu grafitowego:
-Średnica – min ∅100 mm, max ∅610 mm
-Długość – min 100 mm, max 2500 mm