Elektrody grafitowe

Oferowane przez nas elektrody grafitowe są przeznaczone do elektrycznych pieców łukowych w procesie wytapiania stali, staliwa i żeliwa, do pieców do produkcji żelazostopów, korundu i magnezytu.

Gatunki oferowanych elektrod

RP, HP, UHP

Gwarantowane parametry fizyko-chemiczne oferowanych elektrod:

elektrody w gatunku RP

  elektroda złącze
Oporność właściwa max 9,0 µΩm 5,2 µΩm
Wytrzymałość na zginanie min. 9,0MPa 16MPa
Gęstość pozorna min 1,55 g/cm³ 1,68 g/cm³

elektrody w gatunku HP

  elektroda złącze
Oporność właściwa max 7,0 µΩm 5,2 µΩm
Wytrzymałość na zginanie min 10,2 MPa 16 MPa
Gęstość pozorna min 1,6 g/cm³ 1,68 g/cm³

elektrody w gatunku UHP

  elektroda złącze
Oporność właściwa max 6,0 µΩm 5,0 µΩm
Wytrzymałość na zginanie min 12 MPa 16 MPa
Gęstość pozorna min 1,65 g/cm³ 1,7 g/cm³

 

Oferowane wymiary elektrod:

średnice- fi 152mm, fi 203mm, fi 254mm, fi 305mm, fi 356mm

długości elektrod- od 1000mm do 1800mm

Tolerancje wymiarowe dla średnicy:±1-2mm
Tolerancje wymiarowe na długości:±100mm

Tolerancje na średnicach i długościach elektrod mogą być dostosowane do potrzeb odbiorców.

Do wszystkich oferowanych elektrod stosujemy złącza stożkowe 4 zwoje na cal.Dla średnic elektrod od fi 305mm do 355 mm stosowane są złącza stożkowe z masą aretującą, co p4 zwoje na

Opakowanie:

elektrody grafitowe ułożone są na paletach drewnianych, złącza wkręcone w gniazda elektrod.

Jakość oferowanych elektrod

Naszymi dostawcami elektrod grafitowych są sprawdzeni producenci elektrod grafitowych  z Chin. Jakość importowanych ektrod grafitowych jest dodatkowo sprawdzana w naszym zakładzie produkcyjnym w Raciborzu.

Posiadamy specjalistyczne urządzenia do kontroli:

– oporności właściwej

– wytrzymałości za zginanie

– gęstości

–  tolerancji wymiarowej elektrod oraz gniazd elektrod

–  dokręcenia złącz do elektrody

 

Na naszym składzie w Raciborzu utrzymujemy pewien zapas elektrod grafitowych w oferowanych gatunkach i średnicach, co pozwala na szybką realizację dostawy elektrod grafitowych do odbiorcy.

 

Adres naszego magazynu z elektrodami:

Elbar-Katowice Sp. z o.o. Oddział CARBON

47-400 Racibórz
Stalowa 10
Tel.32 4152161 , 32 4152162

Magazyn czynny w godzinach: od 6.00 do 13.00

Handlowiec:
Ryszard Kałucki

kalucki@elbar.katowice.pl
+48 32 78 69 211