Węgiel aktywny

WĘGLE AKTYWNE STOSOWANE DO OCZYSZCZANIA CIECZY

Węgle aktywne do oczyszczania cieczy stosowane są m.in. w procesach:

 • uzdatniania wody pitnej w wodociągach i przy produkcji napojów
 • oczyszczania wody w akwariach i wody przemysłowej
 • odolejania kondensatów
 • oczyszczania ścieków
 • odtłuszczania i odbarwiania rozpuszczalników
 • oczyszczania i/lub odbarwiania oraz dezodoryzacji w różnych gałęziach przemysłu, farmacji,
 • klarowania syropów (cukiernictwo, przemysł ziemniaczany)
 • oczyszczania i odbarwiania alkoholi
 • polepszania smaku i zapachu tłuszczów i olejów
 • oczyszczania i odwadniania parafin i wosków
 • oczyszczania i regeneracji kąpieli galwanicznych

 

WĘGLE AKTYWNE PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH

Węgle i koksy aktywne produkowane są na bazie węgla kamiennego oraz brunatnego. Znajdują one zastosowanie w procesie oczyszczania gazów spalinowych pochodzących , głównie ze spalania odpadów komunalnych (w spalarniach odpadów) w końcowym etapie doczyszczania gazów spalinowych, do usuwania związków toksycznych takich jak:

 • metale ciężkie (Hg, Cd, Tl i inne),
 • dioksyny i furany,
 • pozostałe związki organiczne.

W procesie uzdatniania gazów spalinowych może być zastosowany także do redukcji tlenków azotu (NOx) adsorpcji małych ilości SO2

 

SORBENTY PRZEZNACZONE DO OCZYSZCZANIA GAZÓW SPALINOWYCH

Sorbent aktywny CARBOSORB ma postać pyłu. Produkowany jest na bazie mieszaniny wysokoreaktywnego wapna hydratyzowanego Ca(OH)2 oraz węgla aktywnego pyłowego w ilościach 4 – 35%. Sorbent ten charakteryzuje się wysoką zdolnością adsorpcyjną. Stosowany jest głównie w procesach oczyszczania gazów spalinowych ze spalarni odpadów. Szczególnie do usuwania związków kwaśnych, dioksyn, furanów a także par metali ciężkich takich jak Hg, Cd, Tl i innych.

 

WĘGLE AKTYWNE IMPREGNOWANE

Węgiel aktywny WAD HG 4S jest to węgiel formowany produkowany z węgla kamiennego metodą parogazową. Jego powierzchnia jest modyfikowana siarką elementarną. Węgiel ten stosowany jest przede wszystkim do adsorpcji par rtęci.

 

Węgiel aktywny KI 4 jest to węgiel formowany produkowany na bazie węgla kamiennego. Jego powierzchnia jest modyfikowana jodkiem potasu. Węgiel ten stosowany jest przede wszystkim do adsorpcji związków siarki, zwłaszcza H2S z gazów.

 

Węgiel aktywny katalityczny BAK Imprex 40 jest to węgiel formowany produkowany z węgla kamiennego metodą parogazową. Impregnowany węgiel aktywny zawiera bardzo silne utleniacze mające działanie katalityczne zapewniające rozkład formaldehydu na CO2i H2O

Węgiel aktywny BA NH4 jest to węgiel formowany produkowany z węgla kamiennego medą parogazową. Jego powierzchnia jest modyfikowana kwasem siarkowym. Węgiel ten stosowany jest przede wszystkim do adsorpcji oparów amoniaków.

 

WĘGLE AKTYWNE PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ SPECJALNYCH

Węgiel aktywny depolaryzacyjny DEPOLARYT jest produktem aktywowania półkoksu z węgla kamiennego parą wodną. Jest to węgiel pyłowy o charakterze zasadowym.Węgiel aktywny DEPOLARYT stosowany jest do produkcji baterii galwanicznych powietrznych.

 

Węgiel aktywny odbarwiający CARBOPOL H-4 m jest produkowany z węgla drzewnego w procesie aktywacji parą wodną, a uszlachetniany jest kwasem solnym. Jest to węgiel pyłowy mokry o charakterze kwaśnym.

 

Węgiel aktywny odbarwiający CARBOPOL H-4 m stosowany jest do:

 • oczyszczania i odbarwiania syropów ziemniaczanych, glukozy i pektyn,
 • w przemyśle spożywczym do usuwania środków zapachowych i barwników,
 • odbarwiania i oczyszczania substancji biochemicznych.

 

Węgiel aktywny BAKOH jest to węgiel aktywny produkowany na bazie węgla kamiennego. Jego powierzchnia modyfikowana jest wodorotlenkiem potasu. Węgiel ten stosowany jest do usuwania związków siarki z gazów.”

 

Handlowiec:
Lucjan Fudala

fudala@elbar.katowice.pl
+48 32 78 69 210

Produkcją i sprzedażą węgli aktywnych zajmuje się nasz zakład:
Elbar – Katowice sp. z o.o. Oddział Carbon w Raciborzu