Koks i koksik

Oferujemy do sprzedaży następujące rodzaje koksu produkowanego przez polskie koksownie:
-koks opałowy
-koks technologiczny dla producentów żelazostopów
-koks odlewniczy

 

Posiadamy także doświadczenie w imporcie koksu z rynków rosyjskiego i ukraińskiego.
Szczegółową ofertę handlową przedstawimy po otrzymaniu konkretnego zapytania.