Nawęglacze i spieniacze żużla

Nawęglacze jak i spieniacze żużla powstają na bazie materiałów węglonośnych najczęściej antracytów , koksu lub grafitu. Charakteryzują się wysoką zawartością węgla powyżej 85% i niską wilgocią ze względu na bezpośredni kontakt z płynnym metalem. Mogą także zawierać dodatek węglika krzemu lub inne dodatki w zależności od wymagań odbiorcy. Dostawy realizowane są w big bagach lub autocysternach.

 

Naweglacze znajdują zastosowanie przy wstępnym nawęglaniu przy topieniu stali, następnie jako surowce do dokładnego nawęglania podczas obróbki pozapiecowej, do polepszania struktury żużla przy topieniu stali w elektrycznym piecu łukowym oraz jako dodatek do mieszanek formierskich.

 

Spieniacze powodują zwiększenie objętości żużla podczas wytwarzania stali w elektrycznym piecu, powodują uwalnianie dodatkowej energii cieplnej w wyniku wypalania węgla zawartego w spieniaczu. Spieniony żużel osłania elementy wymurówki pieca oraz wpływa na zmniejszenie zużycia elektrod i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Oferujemy nawęglacze i spieniacze żużla na bazie koksu, antracytu oraz sztucznego grafitu.

 

Typowe parametry dla nawęglaczy na bazie koksu suchogaszonego:

Granulacja koksiku – 0-2 mm, 0,5-3 mm, 2-7 mm, 7-12 mm.
nadziarno – max. 5%
podziarno – max. 5%

 

wilgotność – max. 1,0%
popiół – max. 13%
części lotne – max. 1,5%
siarka – max. 0,8%
zawartość C-fix – około 85%


Typowe parametry dla nawęglaczy na bazie sztucznego grafitu:

Granulacja grafitu: wióry grafitowe 0,5-4 ; 1-4 mm
grafit kawałkowy 50-250mm, 100-500mm i inne
nadzirno – max. 5%
podziarno – max. 5%

 

wilgotność – max. 0,5%
popiół – max. 1,0%
części lotne – max.1,0%
siarka – max. 0,1%
zawartość C-fix – około 98%


Typowe parametry dla nawęglaczy na bazie antracytu:

Granulacja: 6-13 mm, 3-20 mm, 13-25 mm, 5-30 mm, 25-70 mm
nadziarno – max. 10%
podziarno – max. 10%

 

wilgotność – max. 5,0%
popiół – max. 10 %
części lotne – max. 3,5%
siarka – max. 1,0%
zawartość C-fix – około 90%


Opakowanie: Big-bagi, worki papierowe na palecie lub dostawa autocysterną

 

Powyższe parametry podane są wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią specyfikacji. Parametry oraz granulacje możemy dostosować do indywidualnych wymagań klienta. Parametry gwarantowane zostaną określone w ofercie handlowej.

 

Oferowane wyroby produkowane są na instalacji powstałej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa. Nazwa priorytetu: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość.