O firmie

Historia firmy

1991

Rozpoczęcie działalności spółki.

1996

Zakup przez spółkę przedsiębiorstwa RADIMP w Radomiu, producenta wyrobów sanitarnych, zatrudniającego 63 osoby. Dokonanie szeregu inwestycji unowocześniających produkcję, w tym zakup nowoczesnych piecy do wypalania ceramiki.

1997

Zakup budynku biurowego w Katowicach przy ul. Kolejowej 57 z przeznaczeniem pod siedzibę spółki i wynajem powierzchni biurowych.

1997

Generalna modernizacja budynku biurowego, w tym wyposażenie go w klimatyzację, sieć komputerową, wszelkie instalacje antywłamaniowe i przeciwpożarowe. Budynek staje się lokalną wizytówką i charakteryzuje się wysokim standardem i niebanalną architekturą.

2001

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki do 200 000 zł.

2001

Zakup 100% akcji zadłużonej firmy Carbon Sp. z o.o. w Raciborzu produkującego i regenerującego węgle aktywne.

2003

Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001

2012

Uruchomienie dwóch profesjonalnych linii technologicznych w Oddziale Carbon służących do suszenia, kruszenia, frakcjonowania koksu i antracytu, oraz do mieszania surowców (zasypek). Firma staje się wiodącym producentem nawęglaczy i spieniaczy żużla dla hutnictwa.

2013

Sprzedaż inwestorowi branżowemu zrestrukturyzowanego i unowocześnionego zakładu wyrobów sanitarnych Radimp w Radomiu.

2015

Wdrożenie profesjonalnego systemu księgowo-magazynowego wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów firmy Comarch, który znacznie usprawnił działalność i bezpieczeństwo spółki.

2017

Uruchomienie nowoczesnej, zautomatyzowanej linii produkcyjnej umożliwiającej mieszanie składników o granulacji pyłów, umożliwiającej produkcję materiałów węglowych na bazie antracytu, koksu czy węglika krzemu.

2017

Uruchomienie instalacji do załadunku cystern pyłami węglonośnymi umowiżliwiającej realizację dostaw do klientów preferujących transport w cysternach.

2019

Budowa w Odziale Carbon placu składowego pod magazynowanie surowców przeznaczonych do produkcji.

2023

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach siedziby firmy w Katowicach.