Dotacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEDSIĘBIORSTWO:

„Elbar – Katowice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Kolejowa 57
40-602 Katowice

zrealizowało projekt pn.:

„Instalacja do suszenia, rozdrabniania, frakcjonowania i pakowania wyrobów z koksiku i antracytu w Oddziale CARBON w Raciborzu”

Wartość projektu: 2 186 079,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 863,15 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie
www.rpo.silesia-region.pl